SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Kadri Demir
Kadri Demir
kadri.demir@poldy.com.tr
Aile şirketlerinin İnsan kaynakları yönetimi nasıl olmalı?
Kalıp ve hatta genel olarak üretim sektöründeki şirketlerin birçoğu aile şirketi. Bu şirketlerde insan kaynakları yönetimi, kurumlaşma ve dolayısıyla uzun ömürlülük adına büyük önem taşıyor. En temelde, aile şirketlerinin de birer misyon ve vizyonu olmalı ve insan kaynakları stratejileri buna uygun belirlenmelidir. 
 
Bir kurumun misyonu, varoluş amacının ne olduğunu anlatır. Buradaki amaç devamlılık ve sonuçta ne elde etmek istediğimiz şey olmalıdır.
 
Vizyon ise misyonu yol haritası olarak alıp 10 yıl sonra kurumumuzu ne hale getireceğimiz, resmedeceğimiz halini gösterir. “Kurumumuzda ne olmasını, neler olmasını, neler yapılmasını istiyoruz” sorusunun yanıtına karşılık gelir…
 
Misyon ve vizyonu “kutup yıldızı” gibi yönümüzü gösteren araçlar olarak alıp her yıl kurumumuzu belirleyeceğimiz kriterlere göre değerlendirerek, oluşacak yeni ihtiyaçlara göre revize edebiliriz; hatta etmeliyiz…
 
Şirketlerde stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışının oluşturulmasında performansı yüksek, kendi kendini motive eden, doğal bir liderlik becerisi gösteren yetenekleri kurumumuza katmak ya da kurumumuzda var olanları tespit etmek için yöntemler geliştirmek kaçınılmaz bir hal aldı. Bunun için nitelikli elemanları bulma, bulundurma ve tutabilme için yetenekleri yönetilmesi ile birlikte yetenek yönetimi süreci önem taşıyor.
 
Genel anlamda yetenek yönetimi süreci şu ana başlıklardan oluşuyor:
İş gücü planlaması: Şirketteki yapılanmanın ve yapılanma için nasıl bir iş gücü planlaması ile yapılacağının belirlenmesidir. Yetenek analizi: Oluşturulacak her bir pozisyonun yetenek ölçümüne baz oluşturacak gerekliliklerin, nitelik ve yetkinliklerin ölçüm değerleri ile birlikte belirlenmesidir. Ücretlendirme sistemi de ilave kriter olarak dikkate alınmalıdır.
 
İşe alma süreci
Adaylar yalnızca üstün performanslarına göre değerlendirilmemeli, şirketin kültürüyle ve çalışacağı ekiple uyup uymayacağı da dikkate alınmalıdır. Burada çeşitli kişilik testleri ve değerlendirme merkezi uygulamalarından yararlanılabilir. Yetenekli çalışanları bulma konusunda ise, artık geçmişteki kaynakların yanı sıra farklı demografik geçmişe, eğitim ve deneyime sahip çalışanların bulunabileceği kaynaklara da yönelmek gerekebilir.
 
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri
Yüksek potansiyelli çalışanların klasik sınıf eğitiminden çok, bire bir koçluk veya mentör uygulamalarına ihtiyaç vardır. Genel eğitimler belki yönetim becerilerini geliştirme alanında verilebilir. Fakat deneyimli ve yüksek potansiyelli bir üst yöneticinin gözetimi ve yönlendirmesinde olmak, onları hem ilerde taşıyacakları liderlik pozisyonuna hazırlar hem de düzenli bir geri bildirim sayesinde sürekli bir performans artışı sağlayabilir.
 
Performans değerlendirme ve kariyer planlama: Performans değerlendirme sürecinde, çok iyi performans gösterenleri dikkate alırken, bir sonraki dönemde beklenilen hedeflerin yeni iş alanları ve sorumluluklarla zenginleştirilmesi önemlidir. Bu çalışanlar her ne kadar kendi kendilerini motive eden, başarı odaklı bir yapıya sahiplerse de, onların da başarıları göz ardı edilmeyip, ödüllendirilmesi önemlidir. Bu çalışanların kariyer planları oluşturulurken farklı sürece tabi tutarak değerlendirmek, gerekirse hızlı yükselme olanakları sağlanmalıdır.
 
Elde tutma çalışmaları: Kurumdan ayrılan çalışanların kaybedilme sebepleri araştırılmalı ve çözüm arayışına gidilmelidir. Liderlerin yeteneklerin iyi yönetilememesinin doğuracağı sonuçları ve getireceği kayıpları görebilmeleri, yetenekli çalışanlarının kurumlara olan sadakat ve bağlılıklarını artırarak, kurumda verimlilik ve karlılık sağlamaları amaçlanmalıdır.
 
Yedekleme planı: Kurumun tepe yöneticilerinin yapacakları terfi ve atamalarda, kişilerin daha çok işle ilgili performansına, deneyimine ve kuruluş içinde çalışma süresine, uyumluluğuna bakmaktadır. Oysa uzmanlık alanlarında yüksek performans gösteren pek çok kişinin yönetimsel yetkinliklerinin aynı düzeyde olmadığına şahit olmaktayız. Bu durumu dikkate alacak yedekleme planları oluşturulmalıdır.
 
Yetenek havuzu: Potansiyeli ve performansı yüksek olan kişiler için yetenek havuzu oluşturmalı ve yukarıda ver alan başlıklara göre yeteneklerin gelişim süreci takip edilmelidir.
 
Yeni bir aile üyesinin organizasyona dahil edilmesi veya var olan aile üyesi ile ilgili değişiklikler yapılması istenir ise şirketin insan kaynakları stratejileri ve süreçlerine göre hareket edilmesi esas alınmalıdır. Benzer şekilde aile üyelerinin yakınları ve arkadaşları için de süreç aynı işlemelidir. “Hamili kart yakinimdir” yaklaşımı kurumsallık açısından doğru olmayıp, doğru yere doğru insanın istihdam edilmesini engelleyen unsurlar arasında yer almaktadır. 
 
Kurumsallaşmak ve verimlilik için, şirket strateji ve hedeflerine uygun insan kaynakları süreçleri geliştirilmeli ve otomasyon ile desteklenmelidir. Otomasyona taşırken kurumsal hafızayı oluşturmalı ve süreçler rakamları ile ölçülecek hale getirilmelidir. Bu bağlamda hızlı karar verebilmek için tüm bölümlerde oluşan çıktıların sayısal hale getirilmesi önem kazanıyor. Nasıl üretim, satış ve pazarlama gibi bölümlerde ay sonu rakamlar sayısal ise, insan kaynaklarını etkin yönetmek için de değerleri sayısal hale getirmeliyiz. Ölçemediğiniz herhangi bir şeyi yönetemezsiniz.
 
Paylaş Tweet
176 kez okundu
YAZARIN DİĞER HABERLERİ
KOBİ’lerin dikkat etmesi gereken İK mevzuatları
4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. ve 104. maddelerine göre işçi özlük dosyası tutulması temel bir zorunluluktur. 75. maddeye göre “İşveren çalıştırdığı her DEVAMI...
Endüstrilerde 2018 İK Trendleri
Tüketicilerin Bireyselleşmesi, Kendilerini Özel Hizmetlerini Sağlayacak Kişiye Özel Ürün Beklentileri Üretim Süreçlerini Etkileyecek Ve Endüstrilerin DEVAMI...
İk Yönetimine İlişkin Çok Uluslu Şirketlere Özel Sırlar
Günümüz şartlarında yoğun rekabet ortamında insan kaynakları yönetimi önem kazanmıştır. Uluslararası şirketlerde ise bu süreçleri geleneksel çalışma y&ou DEVAMI...
Yıllık Ücretli İzin Süreçleri
Şirketlerde İzinler Hem Çalışanlar Hem De İşverenler Tarafından Bilinmesi Gereken Önemli Konular Arasında Yer Almaktadır. Yaz Sezonunun Başlaması İle Birlikte Şirketlerde İzin Kullanımı DEVAMI...
Çalışan Performans Değerlendirmesi
Yeni Ekonomi Yer Alan Kurumların Değişen Rekabet Ortamında, İnsan Kaynaklarının Rolü Ve Önemi En Büyük Rekabet Gücünü Oluşturmaktadır. Çalışanların Başarıs DEVAMI...
İk Yönetiminde Geleceğin Kuralları
2017 yılına birden fazla olumsuzluklar ile başladık. Olumsuzlukların getirmiş olduğu belirsizlik ve endişe hali birey olarak önce kendimizde, kurum olarak gelecek kaygısı olarak karşımıza &cce DEVAMI...
Eğitim ve Gelişim Yönetimi Nasıl Yapılmalı?
Şirketlerde rekabet üstünlüğünde bir adım önde olmak için şirketle bütünleşmiş, iyi eğitime sahip ve geliştirilmiş insan kaynağı ile olacağı ön gö DEVAMI...
Yabancı İşçi ya da Yönetici Çalıştıran Şirketler için Birlikte Çalışma Kültürü
Her insanın yaşadığı ülke ve bulunduğu yetişme ortamına göre farklı kültürleri vardır. Bu kültür insanın doğasını ve davranış şekillerini belirler.   İş h DEVAMI...
KEP- Kayıtlı Elektronik Posta
KEP- Kayıtlı Elektronik Posta’nın baş harflerinin kısaltılmasından oluşmuştur. Hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir. KEP, elektronik posta yoluyla yasal ge& DEVAMI...
Aile şirketlerinin İnsan kaynakları yönetimi nasıl olmalı?
Kalıp ve hatta genel olarak üretim sektöründeki şirketlerin birçoğu aile şirketi. Bu şirketlerde insan kaynakları yönetimi, kurumlaşma ve dolayısıyla uzun ömürl DEVAMI...
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Artırılmasında İK Sistemlerinin Rolü
İş sağlığı ve güvenliği; işin yürütülmesi sırasında işyerindeki çeşitli fiziki nedenlerden dolayı işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin DEVAMI...
SEKTÖREL HABERLER
CoroMill® 172 Ile Kolaylaşan Dişli Frezeleme
CoroMill 172, yüksek kalitede dişli profilleri için çok yönlü ve tasarruflu bir çözüm sunan Sandvik Coromant'dan yeni değiştirilebilir uçlu disk kesicidir. Yeni değiştirilebilir karb&u DEVAMI...
Oyak Renault’dan 33 Milyon Avro’luk Yeni Yatırım
• Oyak Renault 33 milyon Avro yatırım yaparak yeni pres hattını devreye aldı.   • Yeni pres hattı yatırımı ile Oyak Renault’nun büyük sac parçalarının üretimi için günlük vu DEVAMI...
MISAD’da çifte heyecan!
Mayıs ayında gerçekleşecek olan genel kuruluna; ‘10’dan ileriye saymaya hazır olalım’ sloganıyla çıkan MISAD, dernek olarak 10 yılı devirmenin verdiği güvenin yanı sıra yeni yönetim kurulu seç DEVAMI...
UKUB‘da Başkan Yeniden Şamil Özoğul
Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği’nin (UKUB), 14 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Şamil Özoğul güven tazeledi. Özoğul, tek listeyle girilen seçimde kullanıl DEVAMI...
MİB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Merdiven Altı Üretime Karşı Ortak Çalışma:
Kompresörlerde Etkin Piyasa Denetim Ve Gözetimi Başlıyor   Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi genel müdürlüğü ve makina imalatçılar DEVAMI...
Kimya Sektörünün 2018 Yılı Üç Aylık İhracatı 4 Milyar 186 Milyon Dolar
Kimya Sanayi İhracatı Yükselmeye Devam Ediyor   İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Mart ayında kimya ihracatı Şubat ayına göre yüzde 23,5 ar DEVAMI...
SARIGÖZOĞLU A.Ş. YİNKAT–Yeni İnsan Kaynakları Topluluğu’ndan Ödül Aldı
Türkiye’nin hızla büyüyen YİNKAT – Yeni İnsan Kaynakları Topluluğu, İK alanında değer katmaya devam ediyor. İnsan Kaynakları uygulamaları ve çözüm odaklı paylaşımlarıyla gündeme damga vur DEVAMI...
Ünlü Ekonomist Ludovic Subran’dan Global İflaslara İlişkin Flaş Tahmin
Ekonomik belirsizlik dağılıyor derken, gecikmiş ödemeler ve büyük iflaslar dünya ekonomisinin kapısında büyük iflasların toplam cirosu yüzde 34’lük artışla rekor kırarak 19,1 milyar euro’ya DEVAMI...
Kalıp Sektörü Çalıştayları
Kalıpsız üretim olmaz. Sürdürülebilir kalitede, rekabetçi fiyatlı, birden fazla eş parça üretiminin söz konusu olduğu her koşulda kalıba ihtiyaç vardır. Kalıp olmadan üretim yapamazsını DEVAMI...
İTO’da Görev Başkan Avdagiç’te
İstanbul İş Dünyası Yeni Başkanını Seçti İTO’da Görev Başkan Avdagiç’te   • Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık 3’te birini oluşturan İstanbul iş dünyası yeni DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM