SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Av. Nilüfer ÖZMEN
Av. Nilüfer ÖZMEN
www.erdemirozmen.com
Yeni Borçlar Kanunu ve Getirdiği Yenilikler
04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan Yeni Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun, köklü değişiklikler nedeniyle güncel hayatın büyük bir kısmını yeniden düzenlemektedir. Yeni düzenlemeler sözleşme taraflarına ve özellikle bankalara önemli yükümlülükler getirmektedir. Yüzlerce maddesi değişen Borçlar Kanunu ile ilgili olarak makalemizde uygulamada sıkça karşılaşılacak değişikliklere yer vermekteyiz.
 
Elektronik İmza
 
Güvenli elektronik imza el yazısıyla atılmış imza ile eş değer kabul edilmiştir.
 
Kusursuz Sorumluluk Halleri
 
Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz sorumluluk halleri kapsamında ağırlaştırılmıştır. Dikkat ve itinada bulunulmuş olunsa bile zararın vukuuna mani olunamayacağı kanıtlansa bile sorumluluk ortadan kalmayacaktır. 
 
İntifa ve oturma hakkı sahipleri binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan malikle birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır. Binanın yapımındaki eksiklikler yine yapı malikinin münferit sorumluluğundadır. 
 
Tehlike sorumluluğu yeni kanunda ilk kez düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumlu olacaktır. Faaliyet yasal olsa dahi tazminat talep edilebilecektir.
 
Zaman Aşımı
 
Haksız fiile dayalı tazminat istemlerinde 1 yıl olarak uygulanan zaman aşımı süresi 2 yıl olarak değiştirilmiştir. Zarar gören zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde tazminat isteminde bulunabilecektir.
 
Tazminat yükümlüsü, zarar görenin zararının tamamını ödedikten sonra ve birlikte sorumlu olunan kişinin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ve her halde tazminatın tamamının ödendiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde rücu edebilecektir. Böylelikle rücu isteminde zamanaşımı yeni kanunda düzenlenmiştir.
 
Ayıp nedeniyle alıcının başvurabileceği yollar için zamanaşımı süreleri 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.
 
Faiz
 
Faiz oranı sözleşme ile serbestçe belirlenebilmektedir. Ancak sözleşme ile belirlenen faiz, mevzuata göre belirlenen faiz oranın %50’sinden (temerrüt faizinde %100’ ünden) daha fazla olamayacaktır. Bu düzenleme ile borçlu fahiş faiz ödemelerinden korunmaktadır. 
 
İbra
 
İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin  sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. 
 
Yeni kanun ile ibra sözleşmesi tanımlanmış olup, borcu doğuran işlem bir şekle bağlı olsa dahi borcu kısmen veya tamamen ortadan kaldıran ibra sözleşmesi şekle bağlı kalınmadan yapılabilecektir.
 
Satım Sözleşmeleri
 
Taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescile kadar yarar ve hasar satıcıya ait olacaktır. Eski düzenleme akdin kurulması anına kadar süre belirlemekte idi.
 
Alıcının zilyetliği devralmada temerrüde düşmesi durumunda yarar ve hasar alıcıya geçecektir.
 
Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçecektir.
 
Kira Sözleşmeleri
 
Kiraya veren aksi kararlaştırılmamış ise kiralanana zorunlu olarak sigorta yaptıracaktır.
 
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle Yeni Kanunda bu kanuna karşılık gelen önemli değişiklikler yapılmıştır.
 
Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer. 
 
Kira bedelinin süresinde ödenmemesi durumunda diğer ay kira bedellerinin muacceliyeti şartı ve cezai şart maddeleri geçersiz sayılmıştır.
 
Depozito (en fazla 3 aylık kira bedeli) artık kiralayana değil Banka’ ya yatırılacaktır.
 
Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz.
 
Kiralayan 2 ay üst üste kira bedelini ödemeyen kiracıya ihtar gönderdikten sonra ödeme alamazsa bu durum tahliye nedeni olacaktır.
 
 
Kefalet Sözleşmesi
 
Yeni Kanun kefalet sözleşmesi ile ilgili önemli değişiklikler yapmış ve sözleşmeyi yeniden tanımlamıştır. Bu tanıma göre sözleşme, yazılı usulde kefilin sorumlu olduğu azami bedel ve tarih belirtilerek yapılmalı, müteselsil kefil ise bu durumu tanımlayan bir metin el yazısı ile yazılmalıdır. Sözleşmeye sonradan eklenecek kefilin sorumluluğunu arttıracak maddeler uyulmadıkça geçerli olmayacaktır. Gerçek kişi eşin kefil olması halinde diğer eşin yazılı rızasının bulunması şarttır. Rıza sözleşmenin kurulmasından önce veya sırasında gösterilebilir.
 
Kefalet sözleşmesi uzatılmadıkça veya yeniden kefil olunmadıkça 10 yıl süre ile sınırlandırılmıştır.
 
Yeni Borçlar Kanunu’nun kefalet sözleşmesine ilişkin hükümlerinin özellikle eşin rızasının alınması zorunluluğu uygulamada zorluklar yaşatmakta, şirketlerin karar alma süreçlerini engellemektedir. Kanunun bazı maddeleri işlem kolaylığı açısından revize edilmelidir.
 
Paylaş Tweet
647 kez okundu
SEKTÖREL HABERLER
IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri Sahiplerini Buldu: Vestel’in İnovatif Çözümüne Teknoloji Ödülü
Vestel Elektronik, IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında ‘Big Data & Analytics’ dalında en iyi proje ödülüne layık görüldü. Ödül alan ‘Setup File Management&rsq DEVAMI...
Form Şirketler Grubu ile Mitsubishi Heavy Industries Ortaklık Anlaşması İmzaladı: Klimada Türkiye ve Japonya’nın Öncü Firmaları Güçlerini Birleştirdi
Türkiye’de iklimlendirmenin öncü firmalarından Form Şirketler Grubu, Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı. Klima sektörüne yön verecek bu anlaşma ile kurulacak yeni ortak girişimin adı DEVAMI...
“Türkiye’nin KalDer’i” Vizyonu ile Yola Çıkan Yeni Yönetim’in Başkanı Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir Oldu
KalDer’in Yeni Yönetim Kurulu; Kamu, Özel Sektör, Akademi Dünyası, KOBİ ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın kaliteye gönül vermiş ve deneyimli temsilcilerinden oluşuyor.    Gerçekleş DEVAMI...
Orta Doğu Pazarına Türk Plastik Sektörü Damgası
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 5-8 Ocak 2019 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen ArabPlast 2019’un bu yıl dördüncü kez Türkiye milli katılım organizasyonunu g DEVAMI...
“Ramakkala Bildirim Sistemi” ile “Altın Eldiven”Coşkunöz Kalıp Makina’nın
Coşkunöz Kalıp Makina AŞ, Türk Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması’nda Altın Eldiven kategorisinde ödüle layık görüldü.   DEVAMI...
Bilim Virüsü Bursa’da Borçelik ve Buikad ile Yayılıyor
Borçelik; BUİKAD ile birlikte 28 meslek liseli öğrenciyi Bilim Virüsü’nün bilimsel merak ve düşünce programıyla buluşturdu.   Türkiye’nin en büyük galvanizli çeli DEVAMI...
“İki Ülke Ticareti Daha Güçlü Bir Boyut Kazanacak”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya’ya iş seyahati için gidecek olan Türk vatandaşları ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayı DEVAMI...
Pagev Başkanı Yavuz Eroğlu: Ağaca Bakarken Ormanı Görmüyoruz
Plastik poşetler Türkiye’deki çöpün sadece binde 4’ünü oluşturuyor.   Plastik torbalar son dönemde çevre tartışmalarının tam merkezinde yer alıyor. Yeni yıl ile birlikte üc DEVAMI...
SORALUCE, İşleme Prosesinin Verimliliğini ve Hassasiyetini Arttırmak İçin Çok İşlevli Çözümler Sunuyor
SORALUCE, tek bir makinede, frezeleme, tornalama ve taşlama işlemlerini gerçekleştirebilen yeni çözümler geliştiriyor.   Yeni üretim teknolojisi, tek bir makinede ve tek bir bağlamada, farklı boyut ve şek DEVAMI...
13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nde Sektörün Geleceği Konuşuldu: Dünya Plastik Sektörüne Yön Veren İsimler PAGEV Organizasyonu ile İstanbul’da Buluştu
Endüstri 4.0’ın ayak sesleri her geçen gün daha çok duyuluyor. Sanayide yaşanan dönüşümden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen plastik,  geleceğe inovatif ürünlerle hazır DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM