SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Dr. Wilfried Schäfer
Dr. Wilfried Schäfer
VDW (Alman Takım Tezgahları Üreticileri Derneği) Başkanı
Alman takım tezgahları endüstrisi 2014 Yılında Yeni Bir İmalat Rekoru Kırmayı Bekliyor
AMB 2014 ile ilgili beklentilerimizden ve AMB 2014’ün gerçekleştirileceği dönemdeki muhtemel ekonomik ortamdan bahsedeceğim. 
 
Alman takım tezgahları endüstrisi, bu yıl yüzde 3’lük bir artışla yaklaşık 14,9 Milyar Euro’luk imalat gerçekleştirileceğini öngörmektedir. Böylece geçen yıl elde edilen 14,5 Milyar Euro’luk imalat rekoru da bir kez daha kırılmış olacaktır.  
 
Bu iyimserliğin nedeni, uluslararası ekonomi uzmanları tarafından yapılan büyüme tahminleridir. VDW’nin ortak tahmin çalışmaları yürüttüğü Oxford Economics, dünya genelindeki milli hasılada yüzde 2,8, endüstri imalatında yüzde 4,2 ve son olarak en yüksek satışların görüldüğü önemli sektörlerdeki yatırımlarda yüzde 8 artış beklemektedir. Bu doğrultuda, uluslararası takım tezgahları kullanımı da 2014 yılındaki öngörülere göre yüzde 4 artış gösterecektir. 
 
Uzmanlara göre bu alandaki itici kuvvet, takım tezgahları kullanımında orta-lamanın üzerinde bir artış görülen Amerika olacaktır. Özellikle makine sa-nayi, elektrik endüstrisi, hassas cihaz mühendisliği/optik ve medikal mü-hendislik alanlarında çok daha fazla sayıda takım tezgahı satın alınacaktır. Asya ve Avrupa’da da düşük de olsa bir hareketlenme beklenmektedir. Zor-lu geçen son yılların ardından Avrupa’da ilk kez dengeli bir trende doğru geçildiği görülmektedir. 
 
2014 yılı için VDW, Almanya’daki takım tezgahı siparişlerindeki yüzde 8 oranında artış beklemektedir. Ancak geçen yıl görülen darboğaz, bu yılın başlangıcında henüz istikrara bağlanamamıştır. Yurt içi ve yurt dışı sipariş-lerin genel büyümeye eşit katkı sağlayacağı beklenmektedir. Alman müşte-riler yine birçok alanda iyimser tahminler yürütmektedir. Yani çelik ve elekt-rik endüstrisi, makine sanayi, demiryolu taşıtları imalatı ve havacılık endüstrisi alanlarında ortalamanın üzerinde bir imalat artışı beklenmektedir. Bu nedenle modern imalat teknolojilerinde tercihen Made in Germany (Al-manya’da Üretilmiştir) ibaresi aranmaktadır. 
 
Aktardığım notlarda, dünya politikasında başka bir hasar verici gelişmenin yaşanmayacağı varsayılmıştır. Rusya, Alman takım tezgahları endüstrisinin yer aldığı üçüncü büyük pazardır ve bu nedenle Rusya ile ihtilafların artması çok yüksek bir riski de beraberinde getirecektir. Oxford Economics tara-fından yapılan bir risk senaryosuna göre bu durumda yurt dışı siparişleri sıfır seviyesine kadar düşecek ve yurt içi siparişler yarıya inecektir. 
 
2013 yılında sektörün en iyi markaları beklentileri çoktan aştı
 
Geçen yıl, geçici verilere göre sektörün şimdiye kadarki en iyi imalat marka-ları yüzde 2 artış göstererek yaklaşık 14,5 Milyar Euro seviyesine ulaşmıştır. Bu olumlu sonucun en büyük nedeni, yaklaşık sekiz aylık yerine getiril-memiş siparişlerin yılın başında hayata geçirilmesidir. Siparişlerdeki gerileme eğilimine rağmen, yıl ortalamasına göre yaklaşık yüzde 93 oranında yüksek bir tedarik gerçekleştirilmiştir. 
 
Buna ek olarak, metal işleme teknolojilerinde görülen ve toplam sonucun yüzde 30’unu oluşturan imalat artışını da hesaba katmak gerekir. Ana satın alıcıları otomotiv endüstrisi olan büyük projeler nedeniyle konjonktüre fazla duyarlı değildir ve takım tezgahları endüstrisinde ikinci en büyük teknoloji alanı olan kesme teknolojileri gibi döngüseldir. Ayrıca metal işleme teknolo-jileri alanındaki imalat 2013 yılında yüzde 13 artarken, kesme teknolojilerin-deki imalat ise yüzde 1 oranında gerilemiştir. 
 
Takım tezgahları endüstrisinin taşıyıcı direği yurt içi pazarı olmuştur. İki se-nedir süren büyük gerilemenin ardından yurt içi tezgah kullanımı yüzde 5 oranında artış göstermiştir. Buna karşılık ihracatta düşüş görülmüştür. 2012 yılındaki yüksek rakamlar ile karşılaştırıldığında yüzde 4 oranında düşüş görülmüştür. Buradaki olumsuz gelişmenin en büyük nedeni, büyük bir yurt dışı pazarı olan Çin’deki devinimin gerilemesidir. 2013 yılında Almanya’ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 12 azalmıştır. On iki yıllık kesintisiz büyümenin ardından teslimatlarda tekrar bir gerileme görülmüştür. 
 
Yıllık ortalama istihdam sayısı kadın ve erkek olmak üzere toplamda yakla-şık 71.380 kişidir. Bu da yüzde 3’lük bir büyümeye karşılık gelmektedir. Bu seviyedeki istihdam rakamları en son 20 yıl önce görülmüştür. 
 
Almanya 2013 yılında dünya pazarındaki konumunu daha da geliştirdi, Türkiye’nin performansı da iyi görünüyor   
 
2013 yılında dünya genelindeki takım tezgahları imalatı Euro bazında yüzde 13 düşmüştür. Almanya, büyüme göstermiş olan az sayıda büyük tedarikçi ülkeden biri olmuştur. Almanya’daki sektörün dünya imalat sıralamasındaki yeri incelendiğinde, dünya şampiyonu Çin’in ardından gümüş madalyayı aldığı ve ezeli rakibi Japonya’nın da önünde olduğu görülmektedir. 
 
Japonya ciddi biçimde kendini frenlemek zorunda kalmıştır. Yurt içindeki imalat yüzde 35 oranında daralmıştır. Bunun yaklaşık olarak yarısı Yen’in değer kaybetmesinden kaynaklanmıştır. Abenomik adı verilen ve Japonya merkez bankasının Yen kurunu ani düşüşe sürüklediği uygulama, şimdiye kadar takım tezgahları ihracatında çok az etkili olmuştur. 2013 yılında Ja-ponya ihracatı da yine yüzde 35 düşmüştür. Bunun da neredeyse yarısı Yen’in değer kaybetmesiyle ilişkili olmuştur. 
 
Buna karşılık Almanya dünya pazarında kendini kanıtlamıştır. Parça ve ak-sesuar hariç olmak üzere ihracatta görülen yüzde 4’lük artış, ülkeyi dört yıl-dan sonra yine dünya genelindeki ihracatçılar arasında zirveye taşımıştır. Dünya pazarında sahip olunan pay yüzde 22,6 olmuştur.
 
Türk takım tezgahı imalatçıları da 2013 yılında dünya pazarında iyi bir per-formans göstermiştir. Türkiye, Euro bazında kaydettiği yüzde 7’lik büyüme ile en önemli tezgah imalatçıları arasında 13. sırada yer almıştır. Alman-ya’dakinin tersine imalatta sahip olduğu dörtte üçlük pay ile metal işleme teknolojileri Türkiye’deki sektörü parlatmaktadır. İmalatın yüzde 65’i ihraç edilmektedir. 
 
Türk metal işleme endüstrisi alman teknolojisini kullanıyor
   
Türkiye’de, önemli takım tezgahı alıcıları tarafından bu yıl yüzde 2,9 daha fazla yatırım yapılmak istenmektedir. Genel makine sanayi, otomotiv en-düstrisi ve metal imalatı alanları bu konuda özellikle aktiftir. Oxford Econo-mics ekonomi araştırmacıları, takım tezgahı kullanımı alanında yüzde 4,3’lük bir artış beklemektedir. 
 
Türkiye’deki takım tezgahı ihtiyacının beşte dördünden fazlası ithal edilmek-tedir. Almanya bu alanda uzun yıllardır en büyük tedarikçi konumundadır ve 2013 yılında yüzde 22 pay sahibi olmuştur. 225 Milyon Euro değerinde ma-kine, parça ve aksesuar ithalatı gerçekleştirilmiştir. Bu da onda birlik bir bü-yümeye karşılık gelmektedir. Bu sayede Türkiye, Almanya için en önemli takım tezgahı pazarları arasında geçtiğimiz yıl 12. sırada yer almıştır. Önce-likli olarak torna tezgahları, işleme merkezleri, taşlama, honlama, lepleme ve perdahlama tezgahları olmak üzere geniş bir teknoloji yelpazesinden satışlar yapılmıştır.
 
Diğer göstergeler de yine iyimserdir. Geçtiğimiz yıl, Alman Takım Tezgahları Üreticileri Derneği (VDW) tarafından yapılan araştırmalara göre Alman üre-ticilere en yüksek talebin olduğu pazarlar arasında Türkiye 5. sırada yer al-maktadır. Sipariş hacimleri bir önceki yıla kıyasla iki katından fazla artış göstermiştir.
 
Almanya ise Türkiye için Rusya’dan sonra ikinci en büyük takım tezgahları pazarıdır. 2009 yılından bu yana Almanya’dan yapılan ithalat beşte dörtten daha fazla artmış ve son olarak 2013 yılında yaklaşık 60 Milyon Euro sevi-yesine yükselmiştir. 
 
Paylaş Tweet
350 kez okundu
SEKTÖREL HABERLER
Dünya Standartlarında Yerli Üretim : AZOT JENERATORÜ
Penta Mühendislik olarak yaklaşık on yıldır azot jeneratörü üretiyoruz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin memnuniyeti ve desteği ile büyümeye devam ediyoruz. Kullanıcılarda edindiğimiz deneyi DEVAMI...
Kalıp İmalatında Optik Tarama Ölçüm Sistemlerinin Kullanımı
İmalat sanayimizin güzide firmaları arasında önemli bir yere sahip AKIM METAL, 44 sene önce çıktığı yolda emin adımlarla yürümektedir.   Vizyoner ve yenilikçi bakış açısıyla almayı h DEVAMI...
İhracatta Oluşturulacak İstikrarlı Yapı, Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Tek Yol Olacak!
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede ar-ge eksikliği, üretim biçimi ve eski iş modellerinin bırakılamamasından dolayı, kişi başı milli gelirin belli bir seviyeye gelmesine rağmen gelişmiş ülke kategorisine ulaşı DEVAMI...
Cemil Yıldız Geleneksel Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreninde Yer Aldı
  Mezun olduğu okuluna bağlılığını ve ülke sevgisini gelecek nesillere kazandırmak adına 2012 yılında gerçekleştirdiği yardımlarla Kendi adını taşıyan Cemil Yıldız Kalıp Atölyesi ile heryıl okul ihtiyaçl DEVAMI...
Cemerel Kalıp Teknolojileri Yeni Yerleşkesinde...
  2012 yılında kurulmuş olan Cemerel Kalıp Teknolojileri Türkiye’ de otomotiv sektörüne yönelik plastik enjeksiyon kalıp imalatı yapan öncü firmalardan biri haline gelmiştir.    DEVAMI...
2. Katmanlı İmalat Teknolojileri Çalıştayı Form Makine Tarafından Gerçekleştirildi
  Bu yıl ikincisi  düzenlenen çalıştayda; 3 Boyutlu yazıcıların endüstrideki konumları ve genel katmanlı imalat teknolojileri anlatıldı.    Yoğun izleyicinin olduğu çalıştayda Osma DEVAMI...
Hexagon, Lider Endüstriyel Ölçüm Ve Denetim Çözümleri Üreticisi Nextsense Gmbh’ı Bünyesine Alıyor
Bilgi teknolojisi çözümlerinin öncüsü küresel tedarikçi hexagon ab, temassız profil ölçümü ve yüzey denetiminin yenilikçi lideri nextsense’i bünyesine k DEVAMI...
CNC Torna Programlama Kitabı
İşleme Merkezi Programlama kitabımızı yazarken, CNC Torna Programlama kitabını temin eden kişi ve kurumların büyük desteği bu uzun soluklu çalışmada bize ilham verdi. Ve değerli bir referans oluşturdu. CNC Torna Programla ki DEVAMI...
Misad, 6. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
  2008 Yılında kurulan metal ısıl işlem sanayicileri derneği 10 yılı geride bırakırken ‘10’dan ileriye doğru saymaya hazır olalım’ sloganıyla hazırlandığı 6. Genel kurulunu istanbul sanayi odası odakule binası DEVAMI...
Kore’de Yatırım Yapmak Ve Ofis Açmak İsteyen Makinecilere Destek Sözü
  Takım tezgâhları sektörünün en prestijli fuarı simtos seul uluslararası takım tezgâhları fuarı’na makine imalatçıları birliği önderliğinde katılan firmalar fuarda yoğun ilgiyle kar DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM