SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Av. Nilüfer ÖZMEN
Av. Nilüfer ÖZMEN
www.erdemirozmen.com
Yeni Borçlar Kanunu ve Getirdiği Yenilikler
04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan Yeni Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun, köklü değişiklikler nedeniyle güncel hayatın büyük bir kısmını yeniden düzenlemektedir. Yeni düzenlemeler sözleşme taraflarına ve özellikle bankalara önemli yükümlülükler getirmektedir. Yüzlerce maddesi değişen Borçlar Kanunu ile ilgili olarak makalemizde uygulamada sıkça karşılaşılacak değişikliklere yer vermekteyiz.
 
Elektronik İmza
 
Güvenli elektronik imza el yazısıyla atılmış imza ile eş değer kabul edilmiştir.
 
Kusursuz Sorumluluk Halleri
 
Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz sorumluluk halleri kapsamında ağırlaştırılmıştır. Dikkat ve itinada bulunulmuş olunsa bile zararın vukuuna mani olunamayacağı kanıtlansa bile sorumluluk ortadan kalmayacaktır. 
 
İntifa ve oturma hakkı sahipleri binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan malikle birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır. Binanın yapımındaki eksiklikler yine yapı malikinin münferit sorumluluğundadır. 
 
Tehlike sorumluluğu yeni kanunda ilk kez düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumlu olacaktır. Faaliyet yasal olsa dahi tazminat talep edilebilecektir.
 
Zaman Aşımı
 
Haksız fiile dayalı tazminat istemlerinde 1 yıl olarak uygulanan zaman aşımı süresi 2 yıl olarak değiştirilmiştir. Zarar gören zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde tazminat isteminde bulunabilecektir.
 
Tazminat yükümlüsü, zarar görenin zararının tamamını ödedikten sonra ve birlikte sorumlu olunan kişinin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ve her halde tazminatın tamamının ödendiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde rücu edebilecektir. Böylelikle rücu isteminde zamanaşımı yeni kanunda düzenlenmiştir.
 
Ayıp nedeniyle alıcının başvurabileceği yollar için zamanaşımı süreleri 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.
 
Faiz
 
Faiz oranı sözleşme ile serbestçe belirlenebilmektedir. Ancak sözleşme ile belirlenen faiz, mevzuata göre belirlenen faiz oranın %50’sinden (temerrüt faizinde %100’ ünden) daha fazla olamayacaktır. Bu düzenleme ile borçlu fahiş faiz ödemelerinden korunmaktadır. 
 
İbra
 
İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin  sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. 
 
Yeni kanun ile ibra sözleşmesi tanımlanmış olup, borcu doğuran işlem bir şekle bağlı olsa dahi borcu kısmen veya tamamen ortadan kaldıran ibra sözleşmesi şekle bağlı kalınmadan yapılabilecektir.
 
Satım Sözleşmeleri
 
Taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescile kadar yarar ve hasar satıcıya ait olacaktır. Eski düzenleme akdin kurulması anına kadar süre belirlemekte idi.
 
Alıcının zilyetliği devralmada temerrüde düşmesi durumunda yarar ve hasar alıcıya geçecektir.
 
Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçecektir.
 
Kira Sözleşmeleri
 
Kiraya veren aksi kararlaştırılmamış ise kiralanana zorunlu olarak sigorta yaptıracaktır.
 
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle Yeni Kanunda bu kanuna karşılık gelen önemli değişiklikler yapılmıştır.
 
Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer. 
 
Kira bedelinin süresinde ödenmemesi durumunda diğer ay kira bedellerinin muacceliyeti şartı ve cezai şart maddeleri geçersiz sayılmıştır.
 
Depozito (en fazla 3 aylık kira bedeli) artık kiralayana değil Banka’ ya yatırılacaktır.
 
Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz.
 
Kiralayan 2 ay üst üste kira bedelini ödemeyen kiracıya ihtar gönderdikten sonra ödeme alamazsa bu durum tahliye nedeni olacaktır.
 
 
Kefalet Sözleşmesi
 
Yeni Kanun kefalet sözleşmesi ile ilgili önemli değişiklikler yapmış ve sözleşmeyi yeniden tanımlamıştır. Bu tanıma göre sözleşme, yazılı usulde kefilin sorumlu olduğu azami bedel ve tarih belirtilerek yapılmalı, müteselsil kefil ise bu durumu tanımlayan bir metin el yazısı ile yazılmalıdır. Sözleşmeye sonradan eklenecek kefilin sorumluluğunu arttıracak maddeler uyulmadıkça geçerli olmayacaktır. Gerçek kişi eşin kefil olması halinde diğer eşin yazılı rızasının bulunması şarttır. Rıza sözleşmenin kurulmasından önce veya sırasında gösterilebilir.
 
Kefalet sözleşmesi uzatılmadıkça veya yeniden kefil olunmadıkça 10 yıl süre ile sınırlandırılmıştır.
 
Yeni Borçlar Kanunu’nun kefalet sözleşmesine ilişkin hükümlerinin özellikle eşin rızasının alınması zorunluluğu uygulamada zorluklar yaşatmakta, şirketlerin karar alma süreçlerini engellemektedir. Kanunun bazı maddeleri işlem kolaylığı açısından revize edilmelidir.
 
Paylaş Tweet
457 kez okundu
SEKTÖREL HABERLER
Önce İnsan ve Çevre Sağlığı
Taşkut Mühendislik Ltd Şti  32 yıllık tecrübesi ile 2.kuşakta bu bilgi ve tecrübeyi yeniden şekillendiriyor. 2.Kuşak olarak,Öncelikle, Ülkemizde Yerli ve teknolojik  üretimler  olmalı  felsefesi DEVAMI...
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel: “Enerji, elektrİk ve elektronik sektörleri WİN EURASIA’da buluşacak”
Industrial Energy Systems EURASIA, 2019’dan itibaren yenilenen ve geliştirilmiş konseptiyle hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin WIN EURASIA deneyimlerine değer katacak. 360 derece imalat sanayii için buluşma noktası ola DEVAMI...
Cumhuriyet Tarihimizin Sanayisinden Duayen Cemil Yıldız
Renkli, disiplinli, başarılı her daim çalışmayı seven  Cemil Yıldız  Maktek fuarını ziyaret ederek teknolojiyi yakından izledi. Ses 3000 firmasının verdiği resepsiyon da  konuşma yaptı. Konuşmasını sizlerle paylaşmak isted DEVAMI...
Sanayİ Sektöründe ‘Kadın’ın Önemi Masaya Yatırıldı
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Marketing Türkiye işbirliğinde düzenlenen “Sanayide Üreten Kadınlar Buluşması” paneli, Türk iş ve basın dün DEVAMI...
Al-Kor 2023 Hedeflerini İnovasyon ve Sürdürülebilir Büyüme İle Gerçekleştirecek
1970 yılından beri Türk otomotiv ve kalıp sektöründe önemli bir yere sahip olan ikinci nesil yöneticileriyle birlikte müşteri beklentileri ve pazar ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler su DEVAMI...
Sarıgözoğlu’na Ford’dan Q1 Sertifikası
Sarıgözoğlu  Bursa Fabrikası da , Ford’un Saygın Kalite Ödülü olan Q1 sertifikasına layık görüldü.    Sarıgözoğlu Bursa Pres Metal Fabrikası, yüksek kaliteli üretim ve DEVAMI...
Sınter Alaşımların ve Dökme Demirin Tornalanması İçinMb4120 Cbn Kesici Uç Serisi
Sinterlenmiş alaşımların ve dökme demirin yüksek verimle tornalanması için Mitsubishi Materials’ın ilk önerisi yeni MB4120 kalitesidir. Mevcut MB4020 ve MB730 kalitelerini tamamlamak için üretilen kesici DEVAMI...
Erkan Cnc Genel Müdürü Serdar Basri Akgün: Maktek 2018’in Ardından Türk Sanayisinin Yükselişi Sürecek
Yatırım kararlarını tetiklemeyen fuar, KOBİ’lerin teknolojik yatırıma oldukça hevesli olduğu ancak finansal belirsizlikler dolaysıyla temkinli davrandığı sonucunu ortaya koydu.   MAKTEK 2018, piyasalardaki durgunluğun g& DEVAMI...
Boehlerit Türkiye Yeni Kurumsal Kimliği ile Maktek 2018’de
İstanbul Tüyap fuar merkezinde 2-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Maktek Avrasya fuarında Boehlerit Türkiye 210 m2’ lik modern stant alanında kesici takımlar, aşınma parçaları, boru endüstrisi ve Bilz &uu DEVAMI...
Misad Üyelerine Yönelik, “Artan Satınalma Maliyetleri Ve Rekabetçiliğin Korunmasının Formülleri” Semineri Gerçekleştirdi
Son dönemde artan satınalma maliyetleri şirketlerimizin karlılıklarını olumsuz yönde etkiliyor. Bir yandan satınalma maliyetleri artan tedarikçiler, diğer yandan bu maliyetleri satış fiyatlarına yansıtamamanın sıkıntısını yaşıy DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM