SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Şamil Özoğul
Şamil Özoğul
samilozogul@tekiskalip.com.tr
Gücün Gerçek Kaynağı – Bilim ve Teknoloji
Değerli Kalıpçılar, 
 
8. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’ni, 20 Eylül’de TOSB Workinn Otel’de gerçekleştirdik. Zirve’mize bu yıl, otomotiv, beyaz eşya ve havacılık sektörlerini temsilen 350’yi aşkın seçkin katılım sağlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı içerisinde Zirve Bildirgesi’ni sizlerle paylaşacağız.
 
İçeriğini hatırlarsanız, geçen yıl, 7. Ulusal Kalıpçılık Zirve’sinin hemen ardından yayımladığımız Zirve Bildirgesi’nde yer alan önemli çalışmalardan biri kalıpçılık çalıştayları idi. Bu çalıştayları;
• Kalıp Mühendislik Faaliyetleri
• Plastik Kalıpçılığı
• Sac Kalıpçılığı
• Yüksek ve Alçak Basınçlı Döküm Kalıpçılığı
 
olmak üzere, 4 ana başlık altında, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdik. 
 
Bu kapsamda hazırladığımız “Türkiye Otomotiv Kalıpçılığı Sektör Çalıştay Raporu” nu da, ilk kez 20 Eylül’de Zirve katılımcılarıyla paylaştık.
 
Raporda görüldüğü üzere, sektörümüzün, genel olarak en çok sıkıntı yaşadığı konu, yine sürpriz bir şekilde, nitelikli insan kaynağı eksikliği oldu. Yaşadığımız bir diğer önemli ve ortak sorun ise dengesiz iş yükü olarak belirlendi.
 
Dengesiz iş yükünün, hele ki yeterli insan kaynağının olmadığı sektörümüzde, işlerin az olduğu dönemlerde, mevcut personelin muhafaza edilmesini daha da zorlaştırdığı, en çok dile getirilen sorun oldu.
 
Bu rapordan, UKUB olarak çıkardığımız ödev; kalıpçılarımızın iş yüklerini dengeleyebilecekleri, mevcut CAD/CAM/CAE, talaşlı imalat bilgi ve tecrübelerini doğrudan kullanabilecekleri, katma değeri ve iş potansiyeli oldukça yüksek olan, alternatif sektörlerin araştırılması oldu.
 
2019 yılı ortalarına kadar, otomotivde yeni bir proje olmadığını dikkate alacak olursak, kalıpçılarımızın boş geçecek bu dönemi ve bilahare yaşanacak benzer boşlukları doldurabilecekleri başka sektörlere de yönelmeleri, oldukça faydalı olacak kanaatindeyiz.
 
Riski dağıtmak adına, birbiriyle çok fazla etkileşim içinde olmayan farklı sektörlere yönelmek, her oluşum için akılcı bir yaklaşımdır. Mümkünse, benzer süreçlere dayalı, benzer bilgi ve tecrübe gerektiren, yerel ve küresel dinamiklere karşı farklı tepkileri olan, sadece standartları birbirinden farklı olan iş alanlarının seçilmesi, hızlı adaptasyon, hızlı fayda ve kazanç sağlama adına, tercih edilmelidir.
 
Biz bu düşünceyle, kalıpçılarımızın, katma değeri ve iş potansiyeli oldukça yüksek olan, yeni bir faaliyet alanı geliştirmelerini sağlamak amacıyla, 8. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin ana temasını da, Havacılık ve Savunma Sanayi olarak belirlemiştik.
 
Havacılık ve savunma sanayi sektörlerinin bugünü ve geleceği, barındırdığı iş potansiyeli ve bu sektörde faaliyet göstermek isteyecek kalıpçılarımızın, neler yapması gerektiği konularında, Zirve katılımcılarına önemli bilgiler aktaran birbirinden değerli konuşmacılarımız vardı Zirve’mizde.
 
Değerli Arkadaşlar, şunu özellikle belirtmemde fayda var, hiçbirimiz kalıpçılıktan vazgeçmiş değiliz.
 
Çalıştayları düzenlememizin asıl nedeni de, 2019 yılından itibaren devreye alınacak yeni araç projeleri ile ortaya çıkacak olan yoğun kalıp talebine karşı, sektörümüzün hazırlıklı olmasını sağlamaktı. 
 
Birlik olarak, sektörümüzün bu projelerden daha çok iş almasını sağlamak, her zaman, önceliğimizdir.
 
Yeni araç projelerinin hayata geçeceği 2019 yılını takip eden 3-4 yıl; kalıpçılarımız için oldukça bereketli geçecek, bu kesin. Fakat her büyük projede olduğu gibi, yine birçok kalıbın yurtdışından tedarik edilme ihtimal ve tehlikesi, maalesef yine var.
 
Hazırladığımız raporda bir de SWOT analizi yer almakta. Bu analizdeki gelişmeye açık yönler ve tehditler üzerine hep birlikte yoğunlaşıp, önümüzdeki zorlu 1-1.5 yılı iyi değerlendirebilirsek, bu projelerden olabildiğince çok kalıbın Türkiye’de yapılmasını sağlayabilir ve krizi gerçekten fırsata dönüştürebiliriz düşüncesindeyim.
 
Değerli Arkadaşlar, kalıp ithalatını düşürmek, teknik boyutuyla değerlendirdiğimizde, büyük oranda biz kalıpçıların elinde. Ancak, rekabet gücümüzü azaltan ve bizim kontrolümüzde olmayan başka birçok olumsuzluklar da var.
 
Bunların başında, girdi maliyetlerimizin en önemlisi olan, takım çeliğine uygulanan ilave gümrük vergileri geliyor. Türkiye’de hiç üretimi olmayan nitelikli takım çeliğinden ilave gümrük vergisi alınması, kalıpçıların ayağına doğrudan sıkılan bir kurşundur.
 
Peki, ÇİN nasıl yaklaşıyor kalıpçılığa bir de ona bakalım: Çin devleti, son 15 yıldır takım çeliğini Avrupa’dan ucuza, toptan satın alıp, kendi kalıpçısına ek maliyetleri de sübvanse ederek, yarı fiyatına tedarik etmekte… Nice başka teşvik ve desteklerle de, üretim sanayiinin belkemiği olan kalıpçılık sektörünü sürekli geliştirmektedir.
 
Bir yandan bunları yaparken, diğer yandan, dünya standartlarına uygun takım çeliği üretim tesislerini kurmuş, talaşlı imalatın ve kalıpçılığın olmazsa olmazı, takım tezgahı ve kesici takım üretimi alanında da büyük yatırımlar yaparak, kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde, tüm dünyaya ihraç eder hale gelmiştir.
 
Durum böyleyken, yerli-yabancı, ana ve yan sanayi firmalarının Çin’den kalıp tedarik etmesi de oldukça doğal bir sonuçtur.
 
Çin devletinin yaptığı, 1950’li yıllarda kalıpçılık endüstrisini geliştirmek için aynı yöntemleri kullanan Japonya’yı örnek almaktan öte bir şey değil aslında. Çin devletinin üretim ve ihracatını geliştirmek adına yaptığı bu basit ama çok stratejik hamleler, kendi kalıpçılık ve üretim sektörlerini şahlandırırken, benzer hamleleri görmeyip, bir de ilave gümrük vergileri, dövize bağlı olarak sürekli artan ithal girdi ve enerji maliyetleri ile rekabet gücü iyice azalan Türk kalıpçılarını ve üreticilerini tehdit eder hale gelmiştir.
 
UKUB olarak, Ekonomi Bakanlığı’na iki konuda başvuruda bulunmuştuk:
 
Biri, düşük maliyetli ülkelerden kalıp ve kalıp elemanları ithalatına yönelik koruyucu önlem alınması; diğeri de, nitelikli takım çeliğine uygulanan, ancak kimi koruduğu belli olmayan ilave gümrük vergilerinin kaldırılması.
 
Geçtiğimiz hafta, Ticaret Bakanlığı bir rapor yayınladı:  Korunma Önlemi Soruşturması Ara İnceleme Raporu
 
Bu rapora göre, kalıp üretiminde kullanılan çeliklerin, kalıp üreticileri tarafından doğrudan ithal edilmesi durumunda, % 0 vergi uygulanması konusunda karar alınmış görünüyor. Proje bazlı özel üretim yapan sektörümüzde, kalıpçılarımız nasıl doğrudan çelik ithalatı yapacak, finansman ve stok maliyetlerini nasıl karşılayacak, uygulama açısından büyük sıkıntılar olacağı kesin görünüyor.
 
Değerli Sanayiciler,
 
İnsanlık, asırlar süren bir mücadele sonucunda, hukuk devleti, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerini esas alan, adil ve huzurlu bir dünya hedefini ortaya koymuştur.
 
Bütün toplumların bu hedefe ulaşabilmesi, ancak ki her toplumun eşit söz sahibi olmasıyla mümkündür. Bu da, belli bir güce sahip olmayı gerektirir.
 
Aksi takdirde, zayıfın ifade ve iradesi, güçlünün insaf ve hoş görüsüyle sınırlı kalır.
 
Dayanışma ve kültürün, güce olan sınırlı etkisini bir kenara bırakacak olursak, gücün gerçek kaynağı, her zaman bilim ve teknolojidir.
 
O halde eşit olmanın yolu, eşit bilgi ve teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. 
 
Bunu sağlamanın yöntemlerinden biri de, ülkemizde başta havacılık ve savunma sanayii olmak üzere, sınırlı bir alanda da olsa başarıyla uygulanmış olan OFFSET sistemidir.
 
OFFSET sistemi, yapılacak ithalata karşılık, ihracatın, yerine göre Türkiye’de üretimin, teknoloji ve sermaye transferinin, teknik eğitimin şart koşulmasıdır.
 
En basit ifadeyle, “malımı alırsan, malını alırım” olarak da özetleyebiliriz.
 
Başta kalıpçılık olmak üzere, ülkemizin stratejik öneme sahip sektörlerinin, üretim kabiliyet ve kapasitelerini geliştirmek, uluslararası alandaki rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırmak, yerel sektörlerimizi küresel tedarik zincirine katmak, istihdamı arttırmak ve cari açığı azaltmak istiyorsak, en hızlı ve kesin uygulama OFFSET’tir.
 
Günümüzde, Dünya ticaretinin % 10’dan fazlası OFFSET ile gerçekleştirilmektedir. ABD, İngiltere, İsrail, Güney Kore gibi pek çok gelişmiş ekonomi, bu yöntemi başarıyla uygulamaktadır.
 
2018-2028 yılları arasında Türkiye’de, Haberleşme, Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Enerji ve Sağlık alanında yapılacak kamu harcamaları toplamı, yaklaşık 800 Milyar $’dır.
 
Savunma sanayiinde olduğu gibi, bu alanlarda da % 50 oranında OFFSET uygulanması durumunda, sanayi katılımı, ihracat ve teknolojik işbirliği yoluyla ülke ekonomisine sağlanabilecek katkı, 10 yılda yaklaşık 400 Milyar $’dır.
 
Değerli Kalıpçılar, yakın tarihimizden, ders almamız gereken bazı olayları hatırlayalım: 
 
Türkiye’de yerli ve milli ilk uçak 1924 yılında Vecihi HÜRKUŞ tarafından tasarlanıp üretildi. 
 
Neredeyse 100 yıl önce, “İstikbal göklerdedir” diyen, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün emriyle kurulan, Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olan Kayseri Uçak Fabrikası’nın faaliyete geçtiği tarih ise 1926.
 
Bu fabrikada üretilen ilk uçaklardan biri, yine ATATÜRK’ ün emriyle İran Şahı’na hediye edilmiş, bu da tarihten ilginç bir not.
1924-1948 yılları arasında Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından kurulan uçak ve uçak motoru fabrika sayısı: …6…
 
Türkiye’nin ilk rüzgar tünelinin açılışı: …1949…
Türk Havacılık Sektörü’ nün hızla geliştiği o dönemde, dostumuz Amerika Birleşik Devletleri de boş durmuyor tabii. 1946 - 1952 yılları arasında, 2. Dünya Savaşından kalma, ihtiyaç fazlası, tam 1905 adet uçağı, büyük kısmı hibe olmak üzere Türkiye’ye gönderiyor.
 
Ucuz ve kolay yoldan uçak sahibi olmak varken, üretmekle neden uğraşalım zihniyetiyle, bütün fabrikalar 2 yıl içinde tek tek kapanıyor ya da katma değeri düşük başka şeyler üretmeye başlıyorlar. 
 
Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım, Türkiye 1924’de kendi uçağını üretmeye başlamış, AIRBUS şirketinin kuruluş tarihi ise 1970.
1961 yılında üretilen %100 yerli ve milli DEVRİM otomobilinin başına gelenleri de unutmayalım. Dünya tarihinde en çok üretilen otomobil olan Toyota Corolla’nın ilkinin banttan iniş tarihi 1966.
 
Amerikan manipülasyonlarıyla, Türkiye’mizin son uçak fabrikasının 1950’de kapanışının üzerinden 34 yıl geçtikten sonra, bu defa OFFSET sistemi ile F16 uçaklarını üretmek için, 1984 yılında TAI kuruluyor.
 
TAI’nin kuruluşundan bu yana da 34 yıl geçti ve bugün, Türkiye’de bu kadar güçlü ve sürekli gelişen bir havacılık ve savunma sanayi varsa, bunun kök nedeni, TAI ile başlayan OFFSET uygulamasıdır.
Havacılıkta yapıldığı gibi, kalıp sektöründe de OFFSET uygulayarak, kendi üretim sanayimizin kalıp ihtiyacını karşılamanın ötesinde, rekabet gücü ve katma değeri yüksek olan önemli bir ihraç sektörü daha oluşturabiliriz.
 
Değerli arkadaşlar, ülkelerin sanayi strateji planları, işte bu yüzden çok önemlidir. Başarıya ulaşmak için, bu planların devletin üst aklıyla hazırlanıp, her şeyden önemlisi, sonuç alınana kadar etkin bir şekilde ısrarla uygulanması gereklidir.
 
Hep söylüyoruz, bugün halen Japonya’da, Güney Kore’de, Çin’de kalıpçılık, öncelikli stratejik sektör olarak, en üst seviyede desteklenmeye devam etmektedir.
 
Çünkü bu ülkeler şunu çok iyi idrak etmişlerdir:
 
“Kalıpsız üretim olmaz, olamaz…”
 
Kalıpçılığın stratejik önemi bir yana, Türkiye’nin kg başına ihracat değeri 1,5 Dolar iken, Türkiye kalıp endüstrisinin katma değeri, kg başına 20 ila 100 Dolar aralığındadır.
 
Bu katma değer ile kalıpçılık, tek başına, çok önemli ihracat potansiyeline sahip bir sektördür.
 
Buna karşın ülkemizin sanayi strateji planında kalıpçılığın, maalesef, henüz adı bile geçmemektedir.
 
Güzel ülkemizin gelişmiş ülkelerle eşit söz sahibi olabilmesi için, güçlü olabilmemiz için, bilim ve teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak çok çalışmak, üretmek ve dünyaya satmak mecburiyetindeyiz. 
 
Bunu hep BİRLİK’te gerçekleştirebiliriz.
 
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum…
                                                                                                                                                                                                             
 
Şamil ÖZOĞUL UKUB Yönetim Kurulu Başkanı
 

 

Paylaş Tweet
150 kez okundu
YAZARIN DİĞER HABERLERİ
Gücün Gerçek Kaynağı – Bilim ve Teknoloji
Değerli Kalıpçılar,    8. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’ni, 20 Eylül’de TOSB Workinn Otel’de gerçekleştirdik. Zirve’mize bu yıl, otom DEVAMI...
Çalışmamanın Bahanesi Olmaz
Değerli Dostlar,   Yokuş inmeye, yokuş çıkmaya alışmış güzel ülkemiz yine inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor.    Hava değişiklikl DEVAMI...
Değerli Kalıp Sanayicileri,
Koca bir yılı daha geride bıraktık bırakıyoruz derken yeni yılın yoğun gündemiyle neredeyse ilk çeyreği de arkamızda bırakıyoruz.   Her yeniliğin altında umut vardır, iyili DEVAMI...
UKUB Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul İle Röportaj Gerçekleştirdik
Bu yıl 7.’si düzenlenecek Zirve’de, ziyaretçileri neler bekliyor? Her yıl düzenlediğimiz geleneksel hale gelen Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 7.’s DEVAMI...
Dünya’da ve Türkiye’de Kalıpçılık
Dünya kalıpçılık sanayi toplam cirosu 84 Milyar € civarındadır ve sektör her yıl %6 büyüme eğilimindedir. Türkiye’deki kalıpçılığın toplam cirosu 3 DEVAMI...
Hedefler Değişmez, Stratejiler Değişir..
UKUB INTERMOLD 2016 JAPONYA İŞ GELİŞTİRME GEZİSİ   Değerli Kalıpçılar,   Geçtiğimiz Nisan ayında UKUB olarak yine oldukça verimli ve faydalı geç DEVAMI...
UKUB Kalıpçılık Eğitim Merkezi Açıldı!
Değerli Kalıpçılar,   Son çeyrek asırdır eğitim sistemimize yapılan yanlış müdahaleler, bugün Türk imalat sanayisinin büyümesi için en &cc DEVAMI...
Değerli Sanayiciler;
Son yıllarda rekor seviyeye ulaşan büyüme hızımızın önümüzdeki yıl % 3-4 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ekonomik büyümenin yavaşlaması ile rek DEVAMI...
İhracat Hedefi ve Üretimde Yerlilik Oranı
Değerli Kalıpçılar,   Türkiye ekonomisi ihracata dayalı bir yapı içerisinde büyümeye devam ediyor. Her ne kadar 2011 yılı büyüme oranının altında DEVAMI...
Değerli Kalıpçılar,
Türk kalıpçılık endüstrisinin hızla yükselmesini sağlayacak büyük proje için UKUB olarak geri sayımı başlattık.   Birliğimiz kurulduğundan beri k DEVAMI...
Mesleki Eğitim
Son yıllarda sürekli dile getirdiğimiz, artık “önemli” olmaktan çıkıp “hayati” duruma geçen ara eleman sorunu ülkemiz üretim sanayisi i&cce DEVAMI...
Geleceğimiz, Gençlerimize Emanet..
Değerli Sanayicilerimiz, 2008 yılında büyük bir heyecanla UKUB Yönetimini üstlendiğimizde koyduğumuz ana hedef, UKUB’u ve Türk Kalıpçılık Sektörü DEVAMI...
Değişim Kaçınılmazdır, Gelişim ise İsteğe Bağlıdır
Değerli Kalıp Sanayicileri,   Seçimler ve türlü sıkıntılarla dolu bir yılı geride bıraktık, yeni umutlarla yeni bir yıla daha girdik.   Ülkemizin eko DEVAMI...
UKUB Başkanı Şamil Özoğul’dan Mesaj
-Değerli Kalıpçılar,  Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 5. sini, kalıp sektörünün değer kattığı sanayi tedarik zincirinin, ana sanayiden en küç&u DEVAMI...
SEKTÖREL HABERLER
MARKA ile 1 Milyon TL’lik Anlaşmanın İmzaları Atıldı TOSB, Türk Otomotiv Sektörünün İnovasyon Merkezine Dönüşüyor
Otomotiv yan sanayi ihtisas organize sanayi bölgesi’nde kurulacak inovasyon merkezi projesi için T.C. Doğu marmara kalkınma ajansı (marka) ile 1 milyon tl’lik anlaşma çerçevesinde imzalar atıldı. Proje & DEVAMI...
Formnext 2018 Yılında da Büyümeye Devam Ediyor
26 ülkeden yeni katılımcılar Formnext 2018, 550’den fazla katılımcısı, 36.000m2’den fazla alanı ve içerikleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Katmanlı ve ileri teknoloji üretim teknikleri alanında li DEVAMI...
Alseko – Uddeholm Teknoloji Günü
11 Eylül 2018’de Bursa Crowne Plaza da gerçekleştirilen Alseko – Uddeholm Teknoloji Gününe oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti.    Teknoloji gününde; kalıpç DEVAMI...
Boeing Portland ve HAIMER Arasındaki Ortak Çalışmalar, OMIC Ar-Ge’de İşbirlikçi Üyelik ile Yoğunlaşıyor
Boeing Company ve Haimer group arasındaki ortak çalışmalar, omıc Ar-Ge enstitüsünde stratejik bir üyeliğe dönüşmüştür. Resimde William Gerry, boeing araştırma ve teknoloji için küresel te DEVAMI...
Üretime İlham Veren Fuar, Maktek Avrasya Yerli Üreticiyi Destekliyor
Millileşmek İçin Üretim, Üretim İçin Takım Tezgahları Almak Gerek   Ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinası olmasının yanı sıra girdi sağladığı DEVAMI...
MİB Başkanı Ahmet Özkayan: “İmalat Sanayinde Yaşanan Değişim, Toplumu Da Dönüştürecek”
İş dünyasının önemli buluşma noktası ve makine imalat sanayinin bölgedeki en büyük fuarı MAKTEK Avrasya, 2-7 Ekim tarihleri arasında Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve Takım Tezgâhları Sanayici ve İşad DEVAMI...
Ermaksan’dan Üniversite-Sanayi İş Birliğine Örnek Hamle
•‘Yenilikçi Teknolojiler’ sloganıyla, fizik tabanlı bilime dayalı teknoloji üretimine odaklanan ermaksan, gazi üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. •Tübitak 1 DEVAMI...
Üretim Süreçlerini Geliştirmek için Sa-ba’nın da Tercihi Mouldflo!
Kısaca sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Hasan Düzcan, 1988 Artvin doğumluyum, 2007-2011 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünü okudum. 2011 yılında ünive DEVAMI...
Erkan CNC Ünlü Markaları Türk Sanayiciye Sunuyor
EDM ve freze alanında pazarın dinamik firmalarından Erkan CNC, ürün skalasını yeniledi. Fanuc, Axile, Ona, Exeron ve Parpas markalarının satış temsilcisi olan firma, yeni döneme hayli iddialı giriyor.   EDM ve işlem DEVAMI...
AKERMAK ‘ın Geleneksel İtalya Teknik Gezilerinden Biri Daha Başarıyla Gerçekleşti
Akermak, 1990’lı yıllarda teknik hırdavat sektöründe Bursa’da faaliyet göstermeye başlamış olup, zaman içinde ürün çeşitliliğini artırarak kesici takımlar, kalıp sarf malzemeleri, makine, ot DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM