SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Şamil Özoğul
Şamil Özoğul
samilozogul@tekiskalip.com.tr
Yerli Üretim, Güçlü Türkiye..

Değerli Kalıpçılar,

Kalıpçılık sektörü açısından 2019 yılı mevcut durumun muhafaza edildiği bir dönem oldu. Genelde alışkın olduğumuz büyüme oranları bu yıl yakalanamadı. Sektörümüz, yaklaşık 2 milyar Euro pazar büyüklüğü ile, yaklaşık 80 Milyar €’luk dünya kalıpçılık pazarında % 2,5 pay ile 16. sıradaki durumunu muhafaza ediyor. 2019 yılı itibarıyla, Türkiye kalıpçılık sektöründe 5.000 kadar firmada yaklaşık 100.000 kişinin çalıştığını tahmin etmekteyiz. Firmaların pek çoğu, ortalama bir kalıphane için gereken temel beceri ve yeteneklere sahip 30 kişinin altında çalışanı olan küçük ölçekli organizasyonlardır. Bu firmaların yaklaşık % 35’ i atölye denebilecek 500 m2 ’den küçük alanlarda faaliyet göstermektedir. Türkiye kalıpçılık pazarı, % 35’ lik oranla sac metal ve % 43’ lük oranla plastik ve kauçuk kalıplarından, geri kalan ise basınçlı döküm kalıpları, ekstrüzyon kalıpları, cam kalıpları ve diğerlerinden oluşmaktadır.

 

Sac metal, döküm, ekstrüzyon ve cam kalıpları alanında faaliyet gösteren firmalar iç pazardaki talebi karşılamakta daha güçlü gözükmektedir. Bu durumun aksine, toplam kalıp ithalatının % 70’ nin yapıldığı plastik ve kauçuk kalıplarında çok ciddi bir dış ticaret açığı vardır.

 

Büyük ölçekli sac ve alüminyum parça kalıpları, gövde parça kalıpları, şase parça kalıpları, prograsif kalıplar, yüksek mukavemetli sacların sıcak şekillendirilmesinde kullanılan kalıpların tamamı Türkiye’de yapılabilmektedir. Otomotiv sektöründe bu tür kalıplara olan talebin arzdan fazla olması nedeniyle teslim süresi ve kimi zaman da fiyat faktörlerinden dolayı bu tip kalıplar yaklaşık % 50 oranla iç piyasadan tedarik edilebilmektedir. Beyaz eşya sektöründe ise % 100 yerli kalıp ile üretim yapılabilmektedir.

 

Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, medikal ve havacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu tüm kalıp tipleri Türkiye’de tasarlanıp üretilebilmektedir. Desenli plastik enjeksiyon kalıpları, boyalı ve transparan parça kalıpları, 2K (çift komponent), 3K (üç komponent) parça kalıpları, rotasyonel, transfer, core back, over mould, kalıp içi tekstil kaplama kalıpları, stack kalıpları, gaz enjeksiyon kalıpları, şişirme kalıpları gibi her türlü kalıp türleri Türkiye’de % 100 tasarlanıp üretilebilmektedir.

 

Beyaz eşya, ambalaj ve medikal sektörlerinin ihtiyaç duyduğu kalıpların tamamının imalatına yetecek kurulu kapasitemiz de mevcut. Otomotiv sektörü için durum biraz daha farklı. Otomotiv sektörü için kurulu kapasitemiz, aynı anda tek bir yeni araç projesi için gerekli kalıpların yapılmasına yetmektedir. Bu sebeple, devreye alınacak ikinci yeni araç projesi için kalıpların en az % 30 kadarı yurt dışından tedarik edilmektedir.

 

Bildiğiniz üzere, kalıp sektörü dünya genelinde ortalama % 70 oranında otomotiv sektörüne hizmet etmektedir. Bu durum Türkiye için de geçerlidir. Haliyle Türkiye kalıp sektörü, otomotiv sektörümüzün genel durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Otomotiv Sanayi Derneği rakamlarına göre toplam üretim 2019 yılında 2018 yılına oranla % 7 azalarak 1,3 milyon olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı da % 6 azaldı ve ihraç edilen araç sayısı 1,14 milyon oldu. İhracata dayalı bir ekonomisi olan Türkiye için en önemli sanayi ihracat kalemlerinden biri, bir önceki yıla nazaran % 3 düşmüş olmasına rağmen, 2019 yılında 30,6 Milyar USD ile yine otomotiv sanayisi olmuştur.

 

2020 yılı için, 1,7 milyon adet üretim ve 1,33 milyon adet ihracat gerçekleştirdiğimiz 2017’den uzak bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Toplam üretim ve ihracat adetlerinin 2019 seviyesinde olacağı öngörülmekte. Burada asıl önemli olan ihracat tarafında işlerin iyi gidiyor olması. Avrupa'da da bir miktar duraklama var, hatta bazı ülkelerde yüzde 4-6 seviyesinde gerilemeler var. Ancak Avrupa’daki bu durumun sebebi ekonomiden ziyade her geçen gün daha çok konuşulmaya başlanan elektrikli araçlar. Yeni araç alımlarında elektrikli araçlar ciddi bir alternatif haline geldi, bu yüzden tüketicilerde genel bir kararsızlık mevcut. Piyasaya sunulan içten yanmalı motorlu araç satışlarındaki düşüşün sebebi bu.

 

Başta Alman markalar olmak üzere, bu piyasa beklentisine yönelik elektrikli araç üretiminde müthiş hızlı bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

 

Hep söylediğimiz üzere, kalıpsız üretim olmaz. İhracat olduğu müddetçe üretim, üretim olduğu müddetçe kalıp sektörü durmayacaktır. Tabii kalıp sektörünü asıl hareketlendirecek olan, yeni araç projelerinin devreye alınmasıdır. Biraz önce belirttiğim gibi özellikle Avrupa’da başlayan yeni elektrikli araçlara olan yoğun ilgi ve hızlı dönüşüm süreci, seri üretime geçmesini umut ettiğimiz yerli araç projeleri kalıp sektörümüz için müthiş bir iş potansiyelidir ve 2020 için olmasa bile sonrasına güvenle bakmamız için somut ve rasyonel sebeplerdir.

 

Daha önceleri de ifade ettiğimiz üzere son 10 yılda Türk kalıpçılık sektörünün toplam büyüme oranı % 250 olarak gerçekleşmiştir. Ara yıllarda düşüşler olsa da, başta seri üretime geçmesini umut ettiğimiz yerli araç projesi ve diğer yeni araç projeleri ile birlikte 2025 yılına kadar kalıpçılık sektörümüzün yaklaşık % 150 ila % 200 arası bir oranda büyüyeceğini öngörüyoruz.

 

2018 ve 2019 hepimiz için zor yıllardı ancak ülkemize, insanımıza, işimize olan sevdamız ve Türkiye sanayisinin geleceğine dair yüksek umudumuzla yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. 2020 ikinci çeyrekten itibaren toparlanma sürecinin hızlanacağını düşünüyoruz.

 

2008 - 2009 yıllarında yaşanan küresel krizin sonrasında ülkedeki kalıpçılık endüstrisi küresel pazarlara daha fazla entegre olmaya başlamış ve 2010 - 2019 yılları arasında ihracatımız yıllık ortalama % 8,3’lük bir büyüme performansı ile 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 800 Milyon Dolar ’lık bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. En önemli ihracat pazarı % 52,3’lik oranla Eurozone ülkeleri olup bunu % 10,2 ile Rusya Federasyonu izlemektedir. İthalat rakamlarıysa geride bıraktığımız 8 yıl içinde yatay bir seyir izlemektedir. Ancak, bu dönemde Çin’den yapılan ithalatın beş kat artarak tek başına toplam ithalatın % 41,4’üne ulaşması dikkati çekmektedir.

 

Kalıp sektörü katma değeri yüksek bir sektördür
İhracatta, kalıp tipine göre 25 - 100 USD/kg aralığında katma değer sağlanmaktadır. Türkiye’nin ortalama ihracat değerinin 1,4 Dolar/kg olduğu dikkate alınırsa, kalıpçılığın önemi ve değeri daha kolay anlaşılacaktır.

 

Ülkemizin kalkınmasında ve küresel rekabet gücü kazanmasında sanayi politikalarının ve dolayısıyla sanayi sektörünün önemi büyüktür. Bu sektörler içerisinde özellikle imalat sanayi sektörü, refah seviyemizin önemli bir belirleyicisidir.

 

İmalat sanayinde kullanılan ürünleri ithal etmek, kısa vadede cazip olsa da, ülkemizdeki mevcut kaynakları belirli bir yatırım planı çerçevesinde organize ederek, yerli üretim oranlarının artırılması, özellikle otomotiv ve bağlantılı sektörlerde kullanılan kalıp, makine, teçhizat gibi stratejik öneme sahip ürünlerde yerli üretime dönülmesi, öncelikli devlet politikası olarak ele alınmalı ve KOSGEB’in yanı sıra devletin tüm ilgili kurumları tarafından da desteklenmelidir.

 

Bu dönüşüm sürecinde, eğer yerli ürün, eşdeğer ithal girdiden daha pahalıya üretiliyorsa, üretim, belli bir aşamaya kadar kamu tarafından teşvik edilmeli, teşviklerin de orta ve uzun vadeli maliyet ve kalite avantajları oluşturması hedeflenmelidir.

 

Biz kalıpçılar, küresel arenada mücadele etmeye devam edeceksek eğer, sıranın bir gün bize geleceği bilinciyle, her açıdan rekabetçi organizasyonlar haline dönüşmek durumundayız. 

 

Ancak, stratejik öneme sahip, katma değer yaratan, kalıpçılık gibi imalat sektörleri, günümüzün en sıcak gündemlerinden biri haline gelen yerli otomobil projesi gibi yerli ve milli projeler kararlı ve azimli bir şekilde, orta ve uzun vadeli politikalarla, devletin ilgili tüm kurumları tarafından desteklenmez ve tabii ki bizler de bu süreçlere sahip çıkmaz isek, yeni DEVRİM hikayelerinin oluşması kaçınılmaz olacaktır.

 

Kalıpçılık, havacılık, otomotiv, tarım veya hayvancılık, hiç fark etmez hangi sektör olursa olsun, her daim parolamız “Yerli üretim, güçlü TÜRKİYE” olmalıdır.

 

Son olarak özellikle şunu vurgulamak istiyorum; Türkiye’nin kalıphanesi UKUB olarak biz de Türkiye’nin Otomobili Projesi’ ni sonuna kadar destekliyoruz.

 

Türk Kalıpçıları olarak, 60 yıllık yarım kalan hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

 

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği üzere: “Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!”

Paylaş Tweet Paylaş
402 kez okundu
YAZARIN DİĞER HABERLERİ
Yerli Üretim, Güçlü Türkiye..
Değerli Kalıpçılar, Kalıpçılık sektörü açısından 2019 yılı mevcut durumun muhafaza edildiği bir dönem oldu. Genelde alışkın olduğumuz büyüme oranları b DEVAMI...
Yerli Kalıp, Güçlü Sanayi…
Değerli Sektör Mensupları,   19 Eylül tarihinde, dokuzuncusu düzenlenen, “Yerli Kalıp, Güçlü Sanayi” temalı Ulusal Kalıpçılık Zirvesi, Geb DEVAMI...
Gelişmek için Değişmek Şart
Değerli Kalıpçılar,   UKUB Yönetimi olarak Türk Kalıp Endüstrisi’nin gelişimi adına nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik mesleki gelişim e DEVAMI...
UKUB 2018 Sektör Değerlendirmesi
Kriz var mı yok mu tartışmalarıyla geçen zorlu bir yılı daha geride bıraktık. 2008-2009 yıllarında yaşanan küresel krizde Türkiye ekonomisinin küçülme oranı %4 dolayı DEVAMI...
Ekonomide Düzen Değişikliği ve Kriz
Değerli Kalıpçılar,    Kriz var mı yok mu tartışmalarıyla geçen zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2008 yılının sonlarına doğru, ABD konut piyasasında başlayan ve DEVAMI...
Gücün Gerçek Kaynağı – Bilim ve Teknoloji
Değerli Kalıpçılar,    8. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’ni, 20 Eylül’de TOSB Workinn Otel’de gerçekleştirdik. Zirve’mize bu yıl, otom DEVAMI...
Çalışmamanın Bahanesi Olmaz
Değerli Dostlar,   Yokuş inmeye, yokuş çıkmaya alışmış güzel ülkemiz yine inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor.    Hava değişiklikl DEVAMI...
Değerli Kalıp Sanayicileri,
Koca bir yılı daha geride bıraktık bırakıyoruz derken yeni yılın yoğun gündemiyle neredeyse ilk çeyreği de arkamızda bırakıyoruz.   Her yeniliğin altında umut vardır, iyili DEVAMI...
UKUB Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul İle Röportaj Gerçekleştirdik
Bu yıl 7.’si düzenlenecek Zirve’de, ziyaretçileri neler bekliyor? Her yıl düzenlediğimiz geleneksel hale gelen Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 7.’s DEVAMI...
Dünya’da ve Türkiye’de Kalıpçılık
Dünya kalıpçılık sanayi toplam cirosu 84 Milyar € civarındadır ve sektör her yıl %6 büyüme eğilimindedir. Türkiye’deki kalıpçılığın toplam cirosu 3 DEVAMI...
Hedefler Değişmez, Stratejiler Değişir..
UKUB INTERMOLD 2016 JAPONYA İŞ GELİŞTİRME GEZİSİ   Değerli Kalıpçılar,   Geçtiğimiz Nisan ayında UKUB olarak yine oldukça verimli ve faydalı geç DEVAMI...
UKUB Kalıpçılık Eğitim Merkezi Açıldı!
Değerli Kalıpçılar,   Son çeyrek asırdır eğitim sistemimize yapılan yanlış müdahaleler, bugün Türk imalat sanayisinin büyümesi için en &cc DEVAMI...
Değerli Sanayiciler;
Son yıllarda rekor seviyeye ulaşan büyüme hızımızın önümüzdeki yıl % 3-4 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ekonomik büyümenin yavaşlaması ile rek DEVAMI...
İhracat Hedefi ve Üretimde Yerlilik Oranı
Değerli Kalıpçılar,   Türkiye ekonomisi ihracata dayalı bir yapı içerisinde büyümeye devam ediyor. Her ne kadar 2011 yılı büyüme oranının altında DEVAMI...
Değerli Kalıpçılar,
Türk kalıpçılık endüstrisinin hızla yükselmesini sağlayacak büyük proje için UKUB olarak geri sayımı başlattık.   Birliğimiz kurulduğundan beri k DEVAMI...
Mesleki Eğitim
Son yıllarda sürekli dile getirdiğimiz, artık “önemli” olmaktan çıkıp “hayati” duruma geçen ara eleman sorunu ülkemiz üretim sanayisi i&cce DEVAMI...
Geleceğimiz, Gençlerimize Emanet..
Değerli Sanayicilerimiz, 2008 yılında büyük bir heyecanla UKUB Yönetimini üstlendiğimizde koyduğumuz ana hedef, UKUB’u ve Türk Kalıpçılık Sektörü DEVAMI...
Değişim Kaçınılmazdır, Gelişim ise İsteğe Bağlıdır
Değerli Kalıp Sanayicileri,   Seçimler ve türlü sıkıntılarla dolu bir yılı geride bıraktık, yeni umutlarla yeni bir yıla daha girdik.   Ülkemizin eko DEVAMI...
UKUB Başkanı Şamil Özoğul’dan Mesaj
-Değerli Kalıpçılar,  Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 5. sini, kalıp sektörünün değer kattığı sanayi tedarik zincirinin, ana sanayiden en küç&u DEVAMI...
SEKTÖREL HABERLER
Dassault Systèmes, Öğrencilerin Plastik Kullanımını Baştan Düşünmesi İçin “Sustainability Challenge” Yarışmasını Düzenliyor
Dassault Systèmes, dünya çapındaki öğrencileri, plastik kullanımını daha sürdürülebilir kılacak yenilik ve deneyimleri hayal edebilmeleri 3DEXPERIENCE platformunu kullanmaya davet eden “Sustainabilit DEVAMI...
Okul Müdürleri Bursa’daki Mesleki ve Teknik Liseleri Geleceğe Taşıyacak!
Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki ve teknik liseleri geleceğe taşıyacak okul müdürlerinin yönetim anlayışlarına katkı sağlanması ve kişisel farkındalıklarının artırılma DEVAMI...
FANUC ve SCHUNK Bursalı Sanayicilerle Bir Araya Geldi
Güçler birliği ilkesine inanan iki dünya lideri FANUC ve SCHUNK, Bursa’da önemli bir organizasyona imza attı. Endüstri 4.0 uygulamalarını kendi üretim tesisinde yıllardır uygulamış olmanın verdiği tecr& DEVAMI...
Coşkunöz Holding, 2020 Yılında Yatırımlarına Hız Kazandırıyor!
Hizmet verdiği tüm sektörleri büyüten, yatırımlarıyla Türk ekonomisine ve sanayisine yüksek katkı sağlayan Coşkunöz Holding, 2019 yılında 330 milyon Euro’luk ciro ile yüzde 15 büyüme k DEVAMI...
FANUC’tan Türkiye’ye Büyük Ödül Fanuc’un Türkiye Partneri He-Pro Mekatronik’e İnovasyon Ödülü
Japonya merkezli lider CNC, Robot ve Makine üreticisi Fanuc’un Türkiye parteri He-Pro Mekatronik, globalden ödülle döndü. Global Partner Award 2019’da ‘İnovasyon Ödülü’ne DEVAMI...
EuroBLECH 2020 İlave Sergi Salonunu Duyurdu
Hannover Fuar Merkezi’nin 26 numaralı yeni salonu, birleştirme, yüzey ve takım tezgâhları teknolojilerini temsil eden kuruluşlara açılacak. 26. Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı EuroBLECH 2020, 27-30 DEVAMI...
WİRE, TUBE ve VALVE WORLD EXPO Sancak Gemilerimiz ile Dünya Çapında Başarılıyız
30  Mart - 03  Nisan 2020: tarihinde Almanya Düsseldorf’da gerçekleşecek.    Demir ve Çelik tel, kablo ve borular için metal üretimi, metal işleme ve sonlandırma ihtisas fuarlarının DEVAMI...
Mitsubishi Electric Yapay Zekalı Teşhis Teknolojisi Geliştirdi
“Evden uzaya” kadar pek çok farklı alanda ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, yapay zeka tabanlı yeni bir teşhis teknolojisi geliştirdi. Makine öğrenmesi algoritmasın DEVAMI...
10 Gençten Sadece Biri Makine Sektöründe Çalışmak İstiyor.... Takım Tezgahları Sektörünün İstihdama Katkısı Yüzde 8,75
Makine sanayide çalışan sayısı 243.550 kişiye ulaşırken takım tezgahları sektörünün bu rakam içindeki payı yüzde 8,75 olarak açıklandı. Sektörde ciddi anlamda kalifiye elaman sıkıntısı yaşandığı DEVAMI...
Adnan Dalgakıran MAKFED’de Yeniden Başkan Seçildi
Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden 20 derneğin üst kuruluşu olan Makine Federasyonu’nun (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu’nda Adnan Dalgakıran bir dönem daha Yönetim Kurulu B DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM