E-Dergi SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Saç Kalıp Sektöründe Geleceğe Yönelik Beklentiler

Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş 

 

Giriş
Kalıp sektörü, seri üretimin ayrılmaz bir parçası olarak kendini gösterir ve üretim süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu sektör, sürekli olarak teknolojik ilerlemelere ayak uydurarak ve değişen pazar taleplerine hızla yanıt vermek zorundadır. Bu makalede, sac kalıp sektörünün geleceğine dair beklentilere odaklanılmıştır. Bu beklentiler, sektörün sürdürülebilirliği, dijitalleşme, malzeme gelişmeleri, tasarım trendleri ve küresel pazar dinamikleri gibi bir dizi önemli alanı içermektedir. 

 

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Faktörler
Son yıllarda hızla gelişen teknoloji ve iletişim olanakları, yaşanan küresel ve bölgesel çevre felaketleri, tüketicilerin artan çevre kaygıları, işletmelerin çevre odaklı stratejiler geliştirmesini zorunlu kılmaktadır (Şenocak&Bursalı, 2018). Bu nedenle gelecekte sac kalıp sektörünün belirleyici faktörlerinden biri sürdürülebilirlik olacaktır. Çevresel endişeler arttıkça, sektörün malzemeleri, üretim süreçleri ve atık yönetimi üzerinde daha fazla baskı hissedeceği öngörülmektedir. Sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltma konuları sektörün geleceğini şekillendirecektir.

Dijitalleşme ve Otomasyon
Dijital dönüşüm süreci; makro düzeyde ülkelerin, mikro düzeyde firmaların gücüne bağlı olarak, yoğun teknolojiye sahip sermaye yatırımlarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle dijital ekonomiye geçiş sürecinde üretkenliğin sekteye uğramaması adına makine-teknoloji verimliliğinin insan gücüne dayalı verimlilik ile ikame edilmesi gerekmektedir (Yılmaz, 2020). Sac kalıp sektöründe insana bağımlı süreçlerin çok olduğunu göz önüne alındığında, dijital dönüşüm zorunluluğu sac kalıp sektöründe de hissedilmektedir. Dijital tasarım, üretim izleme sistemleri, veri analitiği ve yapay zeka, kalıp üretimini daha hızlı ve verimli hale getirecektir. Bu teknolojilerin benimsenmesi, daha esnek ve özelleştirilebilir ürünlerin üretimini mümkün kılacaktır. Ancak dijital dönüşümden tam randıman alınabilmesi için sadece teknolojik yeniliklerin yayılması değil ayrıca bu teknolojiye uyumlu beceriye ve yeteneğe sahip eğitimli işgünün istihdamı, dijital teknoloji – dijital işgücü senkronizasyonunu sağlayan organizasyon yapılanması, iş etütlerinin yeniden yapılarak iş süreçlerinin ve modellerinin baştan kurgulanması, dijitalleşme sürecinin hem yetenekli işgücü istihdamı gibi tamamlayıcı hem de ileri teknolojileri barındıran sermaye yatırımı gibi zorunlu faaliyetlerine bağlıdır (Haskel & Westlake, 2018). 

 

Yenilikçi Malzemeler ve İşleme Teknolojileri
Günümüzde “sürdürülebilirlik” temellendirmeli birçok vizyon ortaya çıkarken, tasarımcılar ve üretim firmaları da yenilikçi malzeme arayışına girmektedirler. Yenilikçi malzeme gelişmeleri, sac kalıp sektörünü etkileyen bir diğer önemli faktördür. Hafif malzemelerin kullanımı, mukavemet ve dayanıklılık açısından yeni standartlar belirleyecektir. Aynı zamanda, 3D baskı gibi yenilikçi işleme teknolojileri, kalıp üretimini daha esnek hale getirecek ve prototip üretimini kolaylaştıracaktır.

 

Tasarım Trendleri
Tasarım, bir ürünün başarısını büyük ölçüde etkileyen kritik bir faktördür. Günümüzde, firmalar tasarım süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla CAD programlarıyla entegre çalışan uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalar aracılığıyla firma içinde tasarım süreçlerine belirli kurallar ve standartlar getirmektedir. Bu uygulamalar firma standartlarına uygun kalıp setleri ve kütüphaneler içermektedir. Ford-Power tools, BMW-Carizma ve TOFAŞ-Iseda gibi örnekler, bu uygulamalara verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır.

 

Sac kalıp tasarım verileri, 500’ün üzerinde parçadan oluşmakta ve yaklaşık 500 GB boyutunda veri içermektedir. Bu nedenle sac kalıp tasarım süreçlerinde, veri yönetimini önceliklendiren DLM (Data Life Management) programları geliştirilmeye başlanmıştır. Proleis ve TOFAŞ – Flow DM gibi programlar, bu alandaki gelişmelere örnek olarak gösterilebilir.

 

Son dönemlerde çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularının önem kazanmasıyla birlikte, üretim odaklı tasarım yerine çevre dostu tasarım yaklaşımları öne çıkmıştır. Gelecekte sac kalıp tasarımında, hafif ve dayanıklı yapılar, eklemeli üretim odaklı tasarımlar, yenilikçi malzeme kullanımı gibi çevreci tasarım trendleri ön plana çıkacaktır. Ancak bu yeni trendlere uyum sağlayabilmek için tasarımların daha karmaşık geometrilere sahip olması muhtemeldir. Bu bağlamda, tasarım süreçlerinin dijitalleşmesi, tasarımın daha hızlı ve verimli hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

 

Küresel Pazar Dinamikleri
Son olarak, sac kalıp sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir faktör de küresel pazar dinamikleridir. Küresel ticaretteki değişiklikler, rekabet ortamı, talep eğilimleri ve ticaret politikaları sektörün büyümesini etkileyecektir. Özellikle son zamanlarda gündemde olan “Bir Kuşak Bir Yol (OBOR) Projesi” küresel ticareti çok büyük ölçüde etkileyecektir. Asya, Avrupa ve Afrika’yı kara ve deniz yoluyla birbirine bağlayarak Orta Asya ülkelerinin ulaşım ve enerji ağları ile ekonomilerinin yeniden canlandırılmasını, Çin ile Avrupa arasındaki ticareti geliştirerek uluslararası entegrasyonu sağlamayı hedefleyen (Ece, 2023) bu projenin Türkiye’ye ve sektörümüze olası etkilerini incelemek sektörün geleceğine öngörü yapabilme açısından oldukça önem taşımaktadır.

 

Sonuç
Sac kalıp sektörü, hızla değişen bir sektör olup gelecekteki değişimlere hızla adapte olmak zorundadır. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, malzeme gelişmeleri, tasarım trendleri ve küresel pazar dinamikleri gibi faktörler, sektörün geleceğini şekillendirecektir. Bu nedenle, sektörün paydaşları bu faktörleri yakından takip etmeli ve uyum sağlamalıdır. Her firma, kendi bilgi birikimi ve ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş programlar geliştirerek verimliliğini artırmalıdır.

 

Bu makale, sac kalıp sektöründe geleceğe yönelik beklentilere genel bir bakış sunmaktadır. Sektöre yönelik isabetli öngörüde bulunabilmek için detaylı analizler yapmak ve sektördeki güncel gelişmeleri devamlı olarak izlemek gereklidir. Gelecekteki başarı, yenilikçiliğe ve uluslararası standart ve kurallara uyum kabiliyetine bağlı olacaktır.

 

Kaynakça
Ece, N.J., (2023). Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Açısından Önemi, Cilt: 5 Sayı: 1, 38 - 56, 11.07.2023
Haskel, J., & S. Westlake (2018). Capitalism without capital: the rise of the intangible economy. New Jersey: Princeton University Press.
Şenocak, B., Bursalı, Y. (2018). İşletmelerde Çevresel Sürdürülebilirlik Bilinci Ve Yeşil İşletmecilik Uygulamaları İle İşletme Başarısı Arasındaki İlişki, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.23, S.1, s.161-183.
Yılmaz, B. (Ed.), (2020). Çalışma hayatının geleceği, Ankara: Gazi Kitabevi, (s. 125-171).

Paylaş Tweet Paylaş
935 kez okundu
GÜNCEL YAZILAR
Seçici Lazer Ergitme Yöntemi (SLM) ile Eklemeli İmalat
*Additive Manufacturing With Selective Laser Melting Method (Slm)   Muzaffer ZEREN / Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl&uu DEVAMI...
Sac Kalıp Sektöründe Dijital Teknolojilerin Kullanımı: Verimlilik Sağlayan Uygulama Örnekleri
Gül Çiçek Zengin Bintaş, Mubitek Tasarım Bilişim Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.   1. GİRİŞ Sac kalıp tasarımı imalat sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ve etkili DEVAMI...
Polilaktik Asit (Pla) Plastik Filamentlerin 3D Eklemeli İmalat Uygulamalarında Kullanımı
Muzaffer ZEREN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Şüheda ÖZEL, Kocaeli Üniversitesi FBE   &Ou DEVAMI...
Eklemeli İmalatta Eriyik Yığma Modelleme (FDM) Yöntemi İle Otomotiv Parçalarının Prototipleme Çalışması
Muzaffer ZEREN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Neşe Çakıcı ALP, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tas DEVAMI...
İki Farklı Kalınlığa Sahip Press Fit Terminallerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi*
Müge Erdoğan, Ezgi Az, Mert Onan, Ahmet Celal Topkaya Hatko A.Ş., Ar-Ge Merkezi, Avcılar-İstanbul *Investigation of Mechanical Properties for Two Different Thickness of Press Fit Terminals DEVAMI...
Fusion 360 Genel Kabiliyetler
DEVAMI...
Tasarımdan Üretime Verimli Yönetim
Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, Endüstriyel Tasarımcı, Mubitek Ltd. Şti.- İnovasyon Müdürü Harun Öztürk, Bilgisayar Mühendisi, MUBİTEK Ltd. Şti. &nda DEVAMI...
Metal Enjeksiyon Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları ve Yüksek Performanslı Yeni Bir Kalıp Çeliği: SITHERM S361R
  M. Önder Yücel Akademi Metalurji - Genel Md.   Öncelikli olarak metal enjeksiyon kalıplarında oluşan hasarları özetlemek ve daha sonra yüksek performanslı yeni DEVAMI...
3 büyük Türk Firması, Birleşerek Alpha Metalurji Markasını Yarattı
Türkiye, elektrikli otomobil, savunma sanayi, beyaz eşya, havacılık sanayi gibi alanlarda dünya ile rekabet edebilecek konuma doğru ilerlerken; bu sektörlerde kullanılan malzemelerin ü DEVAMI...
Endüstriyel Seri Üretim Kalıp İmalatçı Firmaların Sanayi Üretimindeki Etkileri ve Kalıp Endüstrisinde Mikro ve Küçük İşletmelerin Önemi
Mak. Müh. Can OKATAN Can Okatan Endüstriyel Danışmanlık Mühendislik Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.   Kalıp Nedir ? / Kalıpçı Nedir ? Arapça kālib (TDK &ndas DEVAMI...
Arge Merkezi Kurulum Süreçleri, Sürdürülebilirlikte Arge ve İnovasyonun Önemi*
Dr. Gökhan Başman,  A. Tolga Özbey gokhanbasman@kormetal.com,  tolgaozbey@kormetal.com  Kormetal San. Ve Tic. A.Ş., Arge Merkezi Müdürlüğü Ünivers DEVAMI...
Çekme Kalıbı Tij Mili Optimizasyonu ve Yeni Tasarım Yapısı
Fatih Yaylacı, Kadir Akcan, Gürkan Erol, Burak Gürler                                       &nb DEVAMI...
Plastik Enjeksiyonda Kalıp İçinde Meydana Gelen Birleşme İzlerini Ortadan Kaldıracak Bölgesel Isıtma Soğutma Teknolojisinin Geliştirilmesi*
Yazar: Ali GÜLER - MTN Kalıp  *The Development Of District Heating And Cooling Technology That Will Remove Integration Signs Occurring İn Mould İn The Plastic    DEVAMI...
Alüminyum İşlemede İyileştirmeler
Birden fazla takımdan ziyade tek bir frezeleme takımı ile alüminyum parçalarda işleme uygulaması gelişiyor.   Otomotiv sanayi ağırlık ikilemiyle karşı karşıya kalıyor. Ö DEVAMI...
DAHA YALIN ÜRETİME DOĞRU BİR ADIM
Sandvik Coromant Daha Hızlı Kurulum Değişiklikleri Daha Küçük Parti Üretimi Mümkün Kılıyor     Daha küçük partilerde ü DEVAMI...
Kalıpçılıkta ve Parça Üretiminde Lazer İle Isıl İşlem
Doğan ÖZDEN, Genel Müdür - Atlas CNC Makina Tic. Ltd. Şti.   Bu yazda sizlere Alman Alpha Laser Gmbh.  ve Alman Alotec Dresden Gmbh.  Firmaları tarafından DEVAMI...
Malzemelerde Yaşanan Devrim, Üretimin Geleceğini Şekillendiriyor
Sandvik Coromant Malzemeler konusundaki son eğilimleri izlemek çok önemli   Yeni malzemeler sayesinde mühendisler daha güçlü, tok, hafif ve yü DEVAMI...
Tasarım 4.0 / Bölüm 1
Mustafa BİNTAŞ, Uçak ve Makine Yük. Müh., MUBİTEK Kurucu Başkan Cengiz ÖZ, Makine Müh., MUBİTEK Teknik Müdür   İnsanoğlu var olduğu andan beri bir DEVAMI...
Autodesk in Tümleşik Analiz Çözümü ; Autodesk SimulationMechanical 2017
Tasarımcılar, mühendisler ve analistler   Doğru bir şekilde ürün davranışını tahmin etmek, tasarımları idealleştirmek ve imalattan önce mekanik simülasyon yolu DEVAMI...
Metal Enjeksiyon Kalıpları için Yeni Nesil Çelik: ISOTROP
Özgü Can Öksüz, Metalurji ve Malzeme Müh, Ekol Çelik, Ece Uçak, Malzeme Bilimi ve Mühendisi, As Çelik, Murat İnan, Metalurji ve Malzeme Müh., DEVAMI...
KALIP TEKNOLOJİLERİ ALSEKO LAZER KAYNAK
Öztürk GÖKGÜR, Alseko Enerji,  lazer@alsekoenerji.com.tr   Dünya pazarlarında ekonomik ama kaliteli ürün ve hizmetlerin rekabet şansını arttırdığı, y DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM